Layihələr
Yeraltı və yerüstü qaz kəmərlərinə, onların üzərində quraşdırılmış avadanlıqlara texniki baxış

Yeraltı və yerüstü qaz kəmərlərinə, onların üzərində quraşdırılmış avadanlıqlara texniki baxış

2014-cü ildən başlayaraq bu layihə üzrə “Azəriqaz” İB-nin sifarişi əsasında Respublikanın 68 rayon və şəhərində mövcud olan qaz təsəruffatına texniki baxışın keçirilməsi və qaz sızmlarının aşkar edilməsi işləri həyata keçirilir. 

Daha ətraflı
Yeraltı və yerüstü qaz kəmələrində, siyirtmələrdə və məişət qaz sayğaclarının ətrafında aşkar olunmuş sızmaların aradan qaldırılması

Yeraltı və yerüstü qaz kəmələrində, siyirtmələrdə və məişət qaz sayğaclarının ətrafında aşkar olunmuş sızmaların aradan qaldırılması

2017-ci ildən başlayan bu layihə üzrə “Azəriqaz” İB-nin sifarişi əsasında Respublikanın 68 rayon və şəhərində qaz kəmərlərində və siyirtmələrdə aşkar edilmiş qaz sızmalarının aradan qaldırılması

Daha ətraflı
Yeraltı magistral qaz kəmərləri və kranlara texniki baxışın keçirilməsi və sızmaların müəyyən edilməsi

Yeraltı magistral qaz kəmərləri və kranlara texniki baxışın keçirilməsi və sızmaların müəyyən edilməsi

2018-ci ildən başlayaraq bu layihə üzrə SOCAR Qaz İxrac İdarəsinin sifarişi əsasında yeraltı magistral qaz kəmərlərinə və qaz kranlarına texniki baxışın keçirilməsi və qaz sızmlarının aşkar edilməsi işləri həyata keçirilir. Texniki baxış işləri müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş yüksəkixtisaslı işçi heyəti tərəfindən müvafiq lisenziya və akkreditasiya normalarına uyğun formada icra edilir.

Daha ətraflı