Rəhbərlik

Xətai Hətəmov

Direktor

Şakir Orucov

Texniki məsələlər üzrə direktor müavini

Tural Qurbanlı

Direktorun birinci müavini

Elnur Məmmədov

Direktor müavini