Layihələr
Yeraltı və yerüstü qaz kəmələrində, siyirtmələrdə və məişət qaz sayğaclarının ətrafında aşkar olunmuş sızmaların aradan qaldırılması
Yeraltı və yerüstü qaz kəmələrində, siyirtmələrdə və məişət qaz sayğaclarının ətrafında aşkar olunmuş sızmaların aradan qaldırılması

 

2017-ci ildən başlayan bu layihə üzrə “Azəriqaz” İB-nin sifarişi əsasında Respublikanın 68 rayon və şəhərində qaz kəmərlərində və siyirtmələrdə aşkar edilmiş qaz sızmalarının aradan qaldırılması, məişət qaz sayğaclarına daxili və xarici metroloji texniki baxışın keçirilməsi, uyğunsuzluqların aşkar edilməsi və yeni sayğacla əvəz edilməsi işləri həyata keçirilir.