Devices

SENSİT COLD G2
SENSİT GOLD “G2” cihazı partlayıcı, zəhərləyici boğucu qazları PPM, LEL və VOL % dərəcəsini ölçə bilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. SENSIT GOLD G2 cihazı xüsusilə çox çətin gedilə bilən sahələrdə qaz sızmalarını təsbit edə bilmək üçün ən mükəmməl cihazdır.
SENSİT PMD
Yalnız metan qazını qəbul edir -PPM, LEL və VOL % Səviyəsində ölçə bilir. Güclü pompa sayəsində qaz varlığını çox sürətli qəbul edir. 1 PPM qədər çox kiçik qaz sızmalarını qəbul etmə həssaslığı malikdir. Cihazı istər piyada, istərsə də maşına quraşdırılmış formada istifadə olunur.
Online catalogue