Xidmətlər
Qazanxana və Qaz Tənzimləyici Şkaflara texniki baxış keçirilməsi və sazlanması
Qazanxana və Qaz Tənzimləyici Şkaflara texniki baxış keçirilməsi və sazlanması

 

Qaz Tənzimləyici Şkaflar ötürülən qazın təzyiqinin ilkin təzyiq və ətraf mühitdən asılı olmayaraq stabilləşdirilməsi və müəyyən diapozon çərçivəsində saxlanmasını təmin edir. Mütəxəssislərimiz tərəfindən Qaz Tənzimləyici Şkaflara texniki baxış, həmçinin aşkarlanmış nasazlıqların aradan qaldırılması işləri həyata keçirilir.

 

•  Qaz tənzimləyici şkaflara texniki baxış keçirilməsi və sazlanması.

İstifadə olunan avadanlıq : Sensit Gold G2

•  Qazanxanalara texniki baxış keçirilməsi və sazlanması.

İstifadə olunan avadanlıq : Sensit Gold G2