Xidmətlər
Yerüstü qaz kəmərləri üzrə xidmət növləri
Yerüstü qaz kəmərləri üzrə xidmət növləri

 

Yerüstü magistral və paylayıcı qaz kəmərləri bir sıra xarici təsirlərə məruz qalır ki, bu da müxtəlif dərəcəli qaz sızmaları ilə nəticələnə bilir. Şirkətimizin mütəxəssisləri çevik və dəqiq şəkildə bu kimi sızmaların aşkarlanması üzrə peşəkar fəaliyyət həyata keçirir:

 

• Qaz kəmərlərində, onların üzərindəki siyirtmələrdə qaz sızmasının yerinin və dərəcəsinin müəyyən edilməsi.

İstifadə olunan avadanlıq: Sensit Gold G2

• Qaz tənzimləyicilərin (QTŞ) yoxlanması, sazlanması və təmiri.

İstifadə olunan avadanlıq : Sensit Gold G2

• Qazanxanalara texniki baxış keçirilməsi, sazlanması və təmiri.

İstifadə olunan avadanlıq: Sensit Gold G2