Təmiz Qaz QSC Təftiş Qrupu
Ərazidəki təftiş qrupu istifadə edilən xüsusi cihazın köməyi ilə yeraltı qaz borularında ola biləcək sızmaları təsbit etməyə çalışırlar.
Yeraltı boruların yerini tam təyin etmək üçün ən müasir cihazlardan istifadə edilir.


Foto qalereya