Təmiz Qaz QSC növbəti uğuru

“Təmiz Qaz” QSC - nin struktur vahidində Qaz analizatorlarının kalibrləmə laboratoriyası qaz dedektorlarının kalibrlənməsi laboratoriyası yaradılmışdır.

Laboratoriya Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma , Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi tərəfindən  AZS İSO /İEC 17025 : 2009  “ Sınaq və kalibirləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər“ standartına uyğun olaraq akkreditasiya olunmuş və uyğunluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ verilmişdir.

Foto qalereya